Mahtra tn 21-48, Tallinn (64,8 m2)

Eseme ID: 96934157 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 66 250.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 09.08.2017 13:00:00
Lõpuaeg: T 12.09.2017 21:15:40
Vaadatud: 6490
Viimati pakkus: Grosvik
Riigi Kinnisvara AS
Reg. kood 10788733    Kasutaja alates 09.08.2010

RKAS 100%
Saa teada oma personaalne järelmaksu limiit
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tallinn, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Järeletulemisega
Käsiraha: 5500 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS100% / 1 / Vaata müüja teisi esemeid

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745.

Aadress: Harju maakond, Tallinna linn, Mahtra tn 21-48

Korteriomand: 3. korrusel asuv 3-toaline korter nr 48, üldpinnaga 64,8 m2 ja 648/38114 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr: 12650801

Katastriüksuse tunnus: 78403:310:0990

Sihtotstarve: elamumaa

Kinnistu pindala: 2 074 m2

Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood 101015632) suletud netopinnaga 4 842,1 m2.

Märkused: Hoonele on 14.07.2009.a väljastatud energiatõhususarvu klass D.

Korter vajab remonti.

Olemas korteriühistu Mahtra 21 KÜ.

Liitumised ja kolmandate isikute

tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

Jah

Elektrilevi OÜ

Vesi

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu

Kanalisatsioon

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu

Küte

Jah

Jah

Kaugküte, KÜ kaudu

Teenuslepingud: Puuduvad

Tarbimislepingud: Elektri- ja võrguteenuste leping Elektrilevi OÜ-ga, lepingu nr 5855642752.

Kinnistu Mahtra tn 21, Tallinn suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 24.05.2017.a.): kinnistu asub elektripaigaldiste kaitsevööndites, sideehitiste kaitsevööndites ja surveseadmete kaitsevööndites

--------------------------------------------------

Avaliku enampakkumise tingimused

Kinnitatud juhatuse otsusega JO 37/17 08.08.2017

 1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Tallinna linnas Mahtra 21-48 asuva korteriomandi alghinnaga 55 000 (viiskümmend viis tuhat) eurot.

Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.

 1. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.09.2017. a kell 21:00.

 2. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.

 3. Enampakkumise tagatisraha suurus on 5 500 (viis tuhat viissada ) eurot.

 4. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.

 5. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.

 6. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.

 7. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.

 8. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE892200221017592018 Swedbankis või notari deposiitarvele.

Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:

  1. kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja

  2. kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.

 1. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

---------------------------------------

MUU INFO KINNISTUTE JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb kinnistud ja nendel asuvad ehitised seisuskorras „nagu on(„as is“).

Ostja on kohustatud kinnistu üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

Müüjale teadaolevalt ei ole kinnistul keskkonnareostust, samuti ei ole teadaolevalt ühelgi isikul või asutusel alust algatada kinnistu suhtes keskkonnareostust puudutavat menetlust. Müüjale ei ole esitatud keskkonnareostust puudutavaid ettekirjutusi.

Kinnistu otsene valdus antakse ostjale üle müügilepingu sõlmimisega. Müüja kannab kõik kinnistutega seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

Müüja lõpetab kinnistute suhtes kehtiva kindlustuslepingu kolme (3) päeva jooksul mõõgilepingu sõlmimisest ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse kinnistut omanikuna enne kinnistu valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.

Ostja kohustub Müüjale hüvitama 2017. aasta maamaksu (v.a aja eest, mil omanik oli Müüja) alates ostja kinnistusraamatusse omanikuna kandmise hetkest, mille osas Müüja esitab ostjale arve vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud arvele.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude kinnistut puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Tere, kui palju peab ostja kokku maksma?

  vastas 21.08.2017 09:48

  Tere Ostja peab maksma pakutud summa + notarikulud ja riigilõivu omanikuks saamiseks. Notaritasu sõltub tehingu hinnast ja tehingu hind sõltub tehtud võidupakkumise suurusest. Notaritasu ja riigilõivu täpse suuruse ütleb notar. Notaritele on tasu suurus seadusega ette antud. Makstud tagatisraha on ostusumma osa ja maksma peab võidupakkumise summa miinus tagatisraha.

 • tere kas pakutud summaga kes ostab selle endale pea veel selle summale veel käsi raha maksma juurte siis läheb sellise seisu korra kohta päris kalliks sees korteri ost

  vastas 11.09.2017 09:26

  Pakutud summa ja käsiraha on kaks ise asja. Ostusumma on see mis Te pakute. Kui Te võidate enampakkumise siis käsiraha on Teie poolt pakutud ostusumma osa ja selle võrra peate vähem maksma enne notarisse minekut. Kui Te ei võida siis käsiraha tagastatakse. Kui Te võidate aga notarisse ei tule ja pakutud summat ei maksa, siis on käsiraha trahvisumma sisuta pakkumuse eest.

 • tere veel miks ma küsimusele vastust ei saa kas sees on kuskil veel müügil näideks kinnisvara portaalis.

  vastas 11.09.2017 09:27

  Vabandan vastusega hilinemise pärast. Puhkasin veidi ja olin Eestist eemal.

 • Tere veel näiteks kui summa on 63.000 tuhat eurot kas selle siis lisandub käsi raha ka veel 5500 või kuidas kui ma teen pakkumise kas siis tuleb sees käsi raha maksta pakkumisel või kuidas kui palju sees notari tasu oleks kui selline summa oleks 63.000 eurot kas korteril kulub mingi boks ka juurte või kelder kuidas koritoor on kas seal on kaks korterit koos ühe esikuga või on ma mõtlen seda kas on läbib käidav esik kahe korteriga või kuidas tänud.

  vastas 11.09.2017 13:58

  Tere Kõigepealt maksate käsiraha, et üldse enampakkumisel osaleda. Kui Teie pakkumine on 63 000 eurot siis enne notarit peate maksma 63 000-5 500 = 57 500 eurot. Notaritasud sõltuvad tehingu hinnast. Näite puhul tuleks tehingu hinnaks 63 000 eurot. Notar võtab seaduse järgi tasu ja selleks on neil mingi tabel. Täpset summat ma kahjuks öelda ei oska. Lisandub ka riigilõiv, et uus omanik registreerida. Korteri ees on esik kust pääseb kahte korterisse. Trepikojast esikusse pääseb läbi lukustatud ukse. Teie küsimustest saan aru, et Te ei ole korterit vaatamas käinud. Kinnisvara ei tohiks osta kui seda ise üle vaadatud ei ole.