Korteriomand Tondi 20-14, Tallinn (26,6 m2)

  • Eseme ID: 112594003
  • Jaga

Korteriomand Tondi 20-14, Tallinn (26,6 m2)

Eseme ID: 112594003 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 45 500.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: T 28.08.2018 10:00:00
Lõpuaeg: N 20.09.2018 21:05:52
Vaadatud: 1922
Viimati pakkus: Mann700
Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
Riigi Kinnisvara AS
Reg. kood 10788733    Kasutaja alates 09.08.2010

RKAS 100%
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tallinn, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha: 1000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS100% / 2 / Vaata müüja teisi esemeid

Aadress: Harju maakond, Tallinna linn, Tondi 20-14

Korteriomand: 3. korrusel asuv 1-toaline korter nr 14, üldpinnaga 26,6 m2 ja 266/5574 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr: 25085401

Katastriüksuse tunnus: 78401:118:0096

Sihtotstarve: elamumaa 85%, ärimaa 15%

Kinnistu pindala: 918 m2

 

Asjaõiguslikud koormatised: Kinnistusraamatu III jaos märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkulepe.

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood 120534655) suletud netopinnaga 609,6 m2.

Märkused: Hoonel puudub energiamärgis.

Korter vajab sanitaarremonti.

Olemas korteriühistu Tondi 20 KÜ (registrikood 80414738).

KÜ on tellinud projekti maja renoveerimiseks. Korteriühistul puudub laenukohustus.

Korteri andmed ei ole ehitisregistrisse kantud.

Ehitisregistri andmetel on 31.07.2013.a. väljastatud ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks nr 65046. Pööningukorruse, sh korteri väljaehitamise järgselt ei ole kasutusloa saamiseks taotlust esitatud ning täna korteri suhtes seda väljastatud ei ole. Kasututsloa taotlemine ja selleks vajaliku dokumentatsiooni ajamine jääb ostja kanda.

Liitumised ja kolmandate isikute

tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

Jah

Elektrilevi OÜ

Vesi

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu

Kanalisatsioon

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu

Küte

Jah

Jah

Lokaalne gaasikatlamaja, KÜ kaudu; kamin

Gaas

Ei

Ei

Korteris gaasiühendus puudub

Teenuslepingud: Müüjal lepingud puuduvad. Lepingud sõlmitud KÜl.

Tarbimislepingud: Elektri- ja võrguteenuste leping Elektrilevi OÜ-ga. Müüja lõpetab oma nimel oleva võrgulepingu ja ostja sõlmib enda nimele uue lepingu.

Kinnistu Tondi 20, Tallinn suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 01.08.2018.a.): kinnistu asub elektripaigaldiste kaitsevööndites, sideehitiste kaitsevööndites ja surveseadmete kaitsevööndites.

-----------------------

Avaliku enampakkumise tingimused
Kinnitatud juhatuse otsusega 16.08.2018 YLD-3/2018-1654

1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Tallinna linnas Tondi 20-14 asuva korteriomandi alghinnaga 44 700 (nelikümmend neli tuhat seitsesada) eurot.
Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.
2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.09.2018. a kell 21:00.
3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot.
5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
7. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.
9. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE892200221017592018 Swedbankis või notari deposiitarvele.
Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:
a kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja
b kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.
10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.


------------
MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA
1. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on“ („as is“).
2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.
4. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.
5. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
6. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745.

 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud