Privaatsus

Teeme kõik, et kaitsta Osta.ee kasutajate andmeid. Kliendiandmete hoidmisel ja väljastamisel lähtume järgmistest tegevuspõhimõtetest:

Isiklik informatsioon
Kui soovid saada Osta.ee kasutaja staatust, siis registreerumisel küsime sinult näiteks nime, isikukoodi, e-maili aadressi, telefoninumbrit jne. 

  • Sinu isikukoodi kasutame vaid sinu isiku tuvastamiseks 
  • Sinu e-maili aadressi avaldame vaid ostjale (kui oled müüja) ja müüjale (kui oled ostja)
  • Me piirdume info kogumisel vähimaga, mida vajame klientide kvaliteetse teenindamise huvides
  • Me ei avalikusta kliendiandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui me oleme saanud selleks kliendi nõusoleku kas lepingus või muul viisil fikseerituna või kui seda nõutakse meilt seadusega
  • Me püüame hoida kliendiandmeid täielikena, ajakohastena ning korrektsetena
  • Osta.ee võimaldab muuta või teha parandusi oma isiklikes andmetes igal hetkel. Et seda teha, tuleb sul sisse logida ning minna Töölaud > Konto seaded. Seal saad teha kõik vajalikud muudatused. Ees- ja/või perekonnanime muutusest tuleb teavitada klienditugi(ät)osta.ee

Informatsioon kõigi Osta.ee külastajate kohta
Põhiliselt kogume andmeid oma külastajate kohta üldiselt, näiteks: missugust lehekülge kõige rohkem külastatakse ja missugust teenust kasutatakse. Kasutame sellist infot statistilistel eesmärkidel. See aitab meil välja selgitada, mis huvitab kliente kõige rohkem ja mis on nende jaoks vajalik. Tänu sellisele infole saame parandada oma teenuste kvaliteeti.

Küpsiste kasutuse kohta loe täpsemalt siit.