Elamumaa 1689 m2, Lõokese tn 13, Haapsalu

Eseme ID: 98014751 Seisukord: uus
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 20 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 06.09.2017 12:00:00
Lõpuaeg: R 06.10.2017 12:00:00
Vaadatud: 873
Viimati pakkus:
Haapsalu Linnavalitsus
Reg. kood 75012802    Kasutaja alates 22.06.2006

Haapsalulv 100% e-pood
Saa teada oma personaalne järelmaksu limiit
Seisukord: uus
Asukoht: Lõokese tn 13, Haapsalu, Läänemaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha: 900 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Haapsalulv100% / 1 / vaata kasutaja e-poodi

Elamumaa krunt aadressil Lõokese tn 13, Haapsalu. Kinnistu registriosa nr on 758732, pindala 1689 m2, katastritunnus 18301:016:0058, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Elektrivarustus, vee- ja kanalisatsioonitrassid on kõigile müüdavatele kruntidele juba rajatud. Oksjoni hind sisaldab liitumist elektriga, veetrassiga ja kanalisatsioonitrassiga.

Paiknemine: Haapsalu linna edelaosas, Ungru tee ja Kiltsi tee vahelises parkmetsas.
Kaugused: Kiltsi tee ja ühistranspordi peatus 450m, Paralepa rand 
800m. Kauplus (Säästumarket) ja turg 1km, kesklinna kaubanduskeskus, põhikool, lasteaed 1,4km.
Piirkonna hoonestus: Üksikelamud. 350m kagusuunas mööblitööstuse ja endise metsamajandi tööstushooned.
Piirkonna haljastus: Kõrghaljastus – männimets. 
Juurdepääs: Rajatavalt kvartalisiseselt teelt, mahasõiduga läänesuunas paiknevale Tulbi tänavale.
Müra ja õhusaaste tase: Madal, kvartalisisene liiklus.

NB! Enampakkumise juurde on lisatud illustratiivsed üldised fotod Ungru arenduse piirkonnast, kuhu müüdav krunt kuulub.

Varaga tutvumiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara peaspetsialisti Madis Raudsepp’a poole (tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee);

**********************************
PROTSEDUURIREEGLID
NB! Protseduurireeglites on märgitud kõik enampakkumisele määratud kinnistud ühtse nimekirjana. Käesoleva konkreetse enampakkumisel oleva kinnistu info leiate ülalt ning enampakkumise pealkirjast.

Haapsalu Linnavalitsus k o r r a l d a b :

1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluvate elamukruntide enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:

1.1 Lõokese tn 13, Haapsalu. Kinnistu registriosa nr on 758732, pindala 1689 m2, katastritunnus 18301:016:0058, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot. 


1.2 elamukruntide elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;

1.73enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee).

1.4 elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;

1.5 tagatisraha ühe elamukrundi kohta on 900 (üheksasada) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

1.6 pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

1.7 Osta.ee portaalis elamukrundi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud elamukrundiga ning on teadlik elamukrundi seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Elamukruntidega tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti poole (Madis Raudsepp, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee);

1.8 juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma elamukrundi eest tema pakutud hinna;

1.9 võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

1.9.1 tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

1.9.2 automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

1.10 Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

1.11 Pakkumise samm on 200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

1.12 Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Elamukrundi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;

1.13 Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;

1.14 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;

1.15 Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;

1.16 Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist

Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;

1.17 Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist.

Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

1.17.1 enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

1.17.2 selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

1.17.3 enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;

Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;

1.18 elamukrundi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda elamukrundi ostuhind hiljemalt elamukrundi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010602002431007 SEB Pangas või esitada tagasivõtmatu panga garantiikiri ostuhinna tasumise kohta 3 pangapäeva jooksul peale ostu-müügilepingu sõlmimist käesolevas punktis nimetatud pangaarvele. Panga garantiikirja originaal esitada kirjalikus vormis hiljemalt elamukrundi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks;

1.19 notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;

1.20 elamukrundi Ostjal sõlmida eelnimetatud elamukrundi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;

 

 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud