Korteriomand 71,3 m2, Jalaka tn 1a-2, Haapsalu

Текущая цена: 7000 EUR
Ваша ставка:

Как делать ставки?

Времени осталось: 1 день, 6 часов
Продление окончания: 5 минут
Начало: Чт 18.01.2018 12:00:00
Окончание: Чт 22.02.2018 12:00:00
Просмотров: 4440
Последний претендент:
Haapsalu Linnavalitsus
Рег. код 75012802    Пользователь с 22.06.2006

Haapsalulv 100% э-магазин
Узнай свой персональный лимит по рассрочке
Состояние: использованный
Расположение: Jalaka tn 1a-2, Haapsalu, Läänemaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: По договорённости с продавцом Abi
Задаток: 500 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Haapsalulv — / 0 / э-магазин продавца

Korteriomand asukohaga Jalaka tn 1a – mitteeluruum nr 2, Haapsalu ja kinnistu registriosa numbriga 2208032. Korteriomandi esemeks on teeninduspind, üldpindalaga 71,3 m2, moodustades 713/18126 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 18301:010:1100, pindalaga 2248 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. Alghind on 7000 (seitse tuhat) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 18.01.2018 kuni 22.02.2018 kell 12.00;


Korteriga tutvumiseks palun ühendust võtta:
Madis Raudsepp, tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699
e-post 
madis.raudsepp@haapsalulv.ee;

 

-------------------------------------------------------------------

**********************************

PROTSEDUURIREEGLID

Haapsalu Linnavalitsus k o r r a l d a b:

 

1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluvate korteriomandi enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:
1.1. Korteriomand asukohaga Jalaka tn 1a – mitteeluruum nr 2, Haapsalu ja kinnistu registriosa numbriga 2208032. Korteriomandi esemeks on teeninduspind, üldpindalaga 71,3 m2, moodustades 713/18126 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 18301:010:1100, pindalaga 2248 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. Alghind on 7000 (seitse tuhat) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 18.01.2018 kuni 22.02.2018 kell 12.00;
1.2. korteriomandi elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;
1.3. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
1.4. korteriomandi elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
1.5. tagatisraha oksjonil osalemiseks on 500 (viissada) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

1.6. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
1.7. Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik korteriomandi seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Korteriomandiga saab tutvuda 29.01.2018 kell 15.00 – 16.00 Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti Madis Raudsepp’a poole (tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee);
1.8. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;
1.9. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1.9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
1.9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
1.10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
1.11. Pakkumise samm on 150 (ükssada viiskümmend) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
1.12. Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis 18.01.2018 kuni 22.02.2018 kell 12.00. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
1.13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
1.14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;
1.15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
1.16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe tööpäeva jooksul müügi korraldajale, kes viie tööpäeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
1.17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata viieteistkümne tööpäeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita ja enampakkumine tunnustatakse nurjunuks. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata kui:
1.17.1. enampakkumise läbiviimisel on rikutud enampakkumise tingimusi ja protseduuri;
1.17.2. enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
1.17.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult.
1.18. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
1.19. Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr 10602002431007 SEB Pangas.
1.20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal.
1.21. Korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

 

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • melko спросил 28.01.2018 12:21

  Tere, kas saaks lisada ka plaani laadse joonise ?

  Korteri plaani meil ei ole.

 • kalevijl спросил 30.01.2018 10:27

  mida see teeninduspind-klausel täpsemalt lubab? müügitegevust või ainult teenuse osutamist (nt. massaaz)? vesi/kanalisatsioon, duss, wc ikka olemas?

  Mitteeluruumis on lubatud näiteks kontoripind, ladustamine, käsitöötootmine, kaubandus, pakendamine vmt teenused. Lubatud ei ole eluruumiks kohandamine ilma majaelanike ja kohaliku omavalitsuse loata. Näiteks massaažisalongiks see pind sobiks. Seal on vesi ja kanalisatsioon ning WC. Dušši hetkel seal ei ole.

 • siisirel спросил 18.02.2018 19:15

  Millised olid kommunaalkulud näiteks jaanuaris ( detsembris)

  Tere. Jaanuaris olid kommunaalkulud 77 eurot.

Чтобы задать вопрос просим войти

Другие пользователи смотрели еще

Товары, которые вам могут быть интересны